Publikációs lista, bibliográfia

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Az MTMT koncepciója és működése

Adatfeltöltés

Felhasználás

Videobemutatók


Az MTMT koncepciója és működése

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) létrehozásának és működésének célja, hogy legyen egy sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázis Magyarországon, mely hozzáférhetővé teszi a teljes magyar tudományos teljesítményt, a korábbi adatbázisok (KPA, TPA, egyetemi adatbázisok) egyesítésével, egységesítésével, kiteljesítésével biztosítja a hazai tudományos kutatás hiteles nyilvántartását és bemutatását.

Az adatbázis létrehozását a Magyar Tudományos Akadémián kívül négy szervezet – a Magyar Akkreditációs Bizottság, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), a Rektori Konferencia, valamint az Országos Doktori Tanács határozta el – amelyhez 19 további intézmény is csatlakozott. A programot az MTA Kutatásszervezési Intézete működteti.

Az adatbázis építésében résztvevő  intézmények valamennyi  kutatója tudományos munkásságát, tudományos teljesítményét jellemző adat ellenőrzött módon kerül be az adatbázisba. Ugyancsak bekerülnek e tudományos munkákra vonatkozó hivatkozások is, valamint minden olyan adat, amelyeket figyelembe vesznek különböző döntéseknél (pályázat elbírálása, egyetemi tanári kinevezés stb.).

Egyéni kutatók is felvihetik publikációikat a Magyar Tudományos Művek Tárába, amennyiben a magyar tudományos rendszerben kívánnak elérni valamit. (OTKA pályázat, akadémiai doktori fokozat, habilitáció stb.)


Adatfeltöltés

A publikációk és hivatkozásaik feltöltése történhet személyesen, ill. intézményi adminisztrátorok segítségével.

A feltöltéséhez a kézi bevitel mellett professzionális technikák állnak rendelkezésre.

Lehetőségek:

 1. Átvétel magyar vagy külföldi Open Access repozitóriumokból
 2. Automatikus adat-összevetés nemzetközi adatbázisok adataival:
  • Medline, PubMed
  • Web of Science,
  • Scopus, Scirrus
  • Google Scholar stb.
 3. Átvétel magyar adatbázisokból:
  • Matarka
  • Humanus stb.
 4. Adatkonverzió és feltöltés Word-ből kiindulva

Felhasználás

Az MTMT előnyei kutatóknak:

 • személyes tudományos bibliográfia összeállítása egyszerű
 • kis munkaigénnyel karbantartható
 • publikációs és idézettség lista összeállítása különböző célokra pl. OTKA, MTA Bolyai ösztöndíj, MTA Doktora, tagjelöltség, NKTH, ODT akkreditáció, habilitáció, egyetemi tanári pályázat
 • széles körben ismert formátum
 • személyes honlapra beilleszthető
 • automatikus impakt faktor hozzárendelés a folyóiratcikkekhez
 • tudománymetriai összesítések, kumulatív impakt, Hirsch index

Intézményi, tanszéki, kórházi felhasználás:

 • évkönyvek, statisztikák készítése
 • grafikonok, táblázatos összefoglalók
 • tudományos teljesítmény beszámoló
 • belső tudományos teljesítmény-értékelés

Videobemutató:


Több információ az MTMT-ről

Belépés az MTMT-be