Publikálás az interneten

Publikálás nyílt archívumokban

MTA open access

Open-Access-folyóiratok

Repozitóriumok

REAL – az MTA Könyvtárának repozitóriuma

Videobemutatók


Publikálás nyílt archívumokban

A tudományos folyóiratokban közölt cikkek elérésének költségei jelentős mértékben akadályozzák a kutatást. Az internet lehetővé tette a tudományos információk olcsó megosztását – az 1990-es évek elején a Los Alamos Nemzeti Laboratóriumban állították fel a jelenleg arXiv.org néven a Cornell Egyetem Könyvtára által üzemeltetett elektronikus különlenyomat-lerakatot. Ebből nőtt ki a Nyílt Archívumok Kezdeményezés (Open Archives Initiative). Létrehozták az OAI-PMH protokollt (Protocol for Metadata Harvesting), amelynek segítségével az elosztott repozitóriumokból az információs aggregátorok begyűjthetik a cikkek metaadatait. 2001-ben a Budapesti Nyílt Hozzáférési Kezdeményezés (Budapest Open Access Initiative) keretében fektették le a tudományos eredmények hozzáférésének kívánalmait.

A folyamat következő állomása a Berlini Deklaráció kiadása volt. A Berlini Deklarációt aláíró Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) az újonnan induló pályázatok esetében kötelezővé tette a tudományos eredmények open access közreadását. A kutatók szabadon választhatják meg, hogyan teszik elérhetővé munkájukat: szabad hozzáférést biztosító folyóiratban vagy repozitóriumban, illetve választhatnak tudományági vagy intézményi repozitóriumot is.


Open-Access-folyóiratok

Az Open-Access folyóiratok célja, hogy a cikkeket minél szélesebb körben terjesszék, s azokhoz minél több kutató és érdeklődő hozzáférjen. Az elektronikusan publikált kutatási eredmények díjmentes rendelkezésre bocsátása a tudományos információt jobban láthatóvá és könnyebben elérhetővé teszi, azzal a pozitív eredménnyel, hogy gyorsabban hivatkoznak rájuk. Mindez megnöveli a folyóirat impakt faktorát, s ezáltal a folyóirat elismertségét. Az Open-Access-folyóiratok cikkei eredeti publikációk, a megjelenés előtt szakmai bírálaton esnek át. A referált Open-Access-folyóiratok áttekintését a Directory of Open Access Journals (DOAJ) tartalmazza.


Repozitóriumok

A repozitórium egyetemeken és kutatási intézményekben működő dokumentumszerver, amely tudományos anyagok archiválására és világszerte díjmentes hozzáférhetővé tételére szolgál. Intézményi és diszciplináris repozitóriumokat különböztetünk meg.

Intézményi repozitóriumnak azokat a dokumentumszervereket nevezzük, amelyeket intézmények (főleg egyetemi könyvtárak vagy kutatási szervezetek) üzemeltetnek, és tagjaik számára lehetővé teszik a digitális publikálást és az önarchiválást.

Néhány intézményi repozitórium:

A diszciplináris repozitóriumok túllépnek az intézményi kereteken, és a kutatók számára tematikailag gyűjtik össze, bocsátják rendelkezésre a publikációkat és az archiválás lehetőségét pl. (pl. PsyDok, a pszichológia teljes szövegű szakterületi szervere; a nemzetközi Social Science Open Access Repository (SSOAR), amely a társadalomtudomány teljes szövegű szakterületi szervere.

Amiképpen a felhasználó hozzáférése tudományos publikációkhoz, azonképpen a tudományos publikálás az intézményi és az interdiszciplináris repozitóriumokban a szerzők számára rendszerint díjmentes.


REAL – az MTA Könyvtár és Információs Központ Repozitóriuma

Az MTA Könyvtára az OTKA felkérésére állított fel repozitóriumot a hazai OTKA-támogatással létrejött szakcikkek és kutatási jelentések tárolására.

Az MTA Könyvtár és Információs Központ Repozitóriuma (REpository of the Academy’s Library) az OAI specifikációinak megfelelő EPrintsre, a Southamptoni Egyetem szabad szoftverére épül. Jelenleg az OTKA által átadott 2006–2009 között elfogadott kutatási jelentéseket tartalmazza. Ezentúl az OTKA támogatását élvező kutatók maguk tölthetik fel cikkeiket a REAL-ba, míg az OTKA az elfogadott kutatási jelentéseket tölti fel. A REAL-ban saját webes felületen lehet keresni, de ennél is fontosabb, hogy a benne elhelyezett cikkek az OAI-PMH protokoll segítségével más hazai, európai vagy globális szakmai keresőrendszereken keresztül is elérhetővé válnak.

A REAL alapgyűjteményében (REAL-OTKA) az OTKA támogatásával született tudományos szakcikkek és az OTKA projektek zárójelentési szerepelnek. A második gyűjtemény (REAL-D)az MTA doktorainak és kandidátusainak értekezéseit tartalmazza. A REAL a jövőben további gyűjteményekkel bővülhet.


 Videobemutatók

Kutatási jelentés keresése a REAL-OTKA repozitóriumban (Real)