Hogyan hivatkozzak?

<h3 id=”top” style=”text-align: justify;”><a href=”#cel”>A hivatkozás célja</a></h3>
<h3 style=”text-align: justify;”><a href=”#alapelv”>Alapelvek</a></h3>
<h3 style=”text-align: justify;”><a href=”#alaptipus”>A hivatkozások alaptípusai</a></h3>
<h3 style=”text-align: justify;”><a href=”#fajta”>A hivatkozások fajtái</a></h3>
<h3 style=”text-align: justify;”><a href=”#forma”>Formai követelmények</a></h3>
<h3 style=”text-align: justify;”><a href=”#adatelem”>Adatelemek</a><em> (offline és online források)</em></h3>
<h3 style=”text-align: justify;”><a href=”#szoftver”>Bibliográfia-kezelő szoftverek</a></h3>
<h3 style=”text-align: justify;”><a href=”#pl”>Néhány magyar példa</a></h3>

<hr />

<h2 id=”cel” style=”text-align: justify;”><strong><em>A hivatkozás célja:</em></strong></h2>
<ul>
<li>egy adott tudományterület eredményeit ismertessük</li>
<li>gondolatainkat alátámasztjuk, igazoljuk, bíráljuk másokét</li>
<li>elkülönítsük a saját szövegünktől a máshonnan átvett szövegeket, gondolatokat, adatokat</li>
<li>a felhasznált forrásokat visszakereshetővé tesszük mások számára is</li>
</ul>
<em>…és ha nem hivatkozunk</em>?

<strong>PLÁGIUM</strong>: mások eredeti műveinek, gondolatainak hivatkozás nélküli átvétele és saját eredményként való feltüntetése

<a href=”#top”>^</a>
<h2 id=”alapelv” style=”text-align: justify;”><strong><em>Alapelvek:</em></strong></h2>
<ul>
<li>a hivatkozás legyen egyértelmű, a forrás megbízható és pontos</li>
<li>elsődleges forrásból dolgozzunk, ne vegyük át mások hivatkozásait azok ellenőrzése nélkül</li>
<li>a felhasznált forrásokról vezessünk folyamatos és pontos listát – irodalomjegyzék elkészítésénél nagy segítségünkre lesz</li>
</ul>
<a href=”#top”>^</a>
<h2 id=”alaptipus” style=”text-align: justify;”><strong><em>A hivatkozások alaptípusai:</em></strong></h2>
<ul>
<li><em>parafrázis</em> – tartalmi idézés, saját szavakkal történő kifejtés <em>(oldalszám megadása nem szükséges)</em></li>
<li><em>szószerinti idézés</em> <em>(oldalszám megadása szükséges)</em></li>
<li><em>közvetett</em> –  más cikkből, könyvből veszünk át eredeti közleményt (<em>meg kell adnunk, ki, kit, melyik művében idéz)</em></li>
</ul>
<strong><em><a href=”#top”>^</a></em></strong>
<h2 id=”fajta” style=”text-align: justify;”><strong><em>Fajtái:</em></strong></h2>
<strong>[szerző neve szerinti ABC rendben, gyakran sorszámozva] </strong>
<ul>
<li style=”text-align: justify;”><strong>hivatkozásjegyzék:</strong> azon művek jegyzéke, amire dolgozatban konkrétan hivatkoztunk</li>
<li style=”text-align: justify;”><strong>irodalomjegyzék <em>(=felhasznált irodalom)</em></strong>: minden témához kapcsolódó felhasznált szakirodalmat tartalmaz, akár történt rá hivatkozás, akár nem</li>
<li style=”text-align: justify;”><strong>bibliográfia:</strong> rendszerezett, a téma szempontjából releváns irodalom</li>
</ul>
<a href=”#top”><strong><em>^</em></strong></a>
<h2 id=”forma” style=”text-align: justify;”><strong><em>Formai követelmények:</em></strong></h2>
<p style=”text-align: justify;”>Magyarországon az 1991-től hatályos ISO 960: 1987-es szabvány szabályozza a hivatkozás követelményeit.</p>
<p style=”text-align: justify;”>Tudományterületenként eltérő formátumok terjedtek el, melyek közül néhány fontosabb:</p>

<ul>
<li><a href=”http://www.apastyle.org/” target=”_blank” rel=”noopener”>APA <em>(American PsychologicalAssosiation)</em></a>: pszichológia, oktatás, egyéb társadalomtudományok</li>
<li><a href=”http://www.mla.org/style” target=”_blank” rel=”noopener”>MLA <em>(Modern LanguageAssociationof America)</em></a>: irodalom, művészetek</li>
<li><a href=”http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm?harvard_id=64#64″ target=”_blank” rel=”noopener”>HARVARD</a>: a magyar szabvány is ezen alapul</li>
<li><a href=”http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html” target=”_blank” rel=”noopener”>CMS <em>(Chicago Manual of Style)</em></a><em>: </em>nem csak tudományos kiadványokban használatos</li>
<li><a href=”http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html” target=”_blank” rel=”noopener”>Turabian</a>: a CMS némiképp egyszerűsített változata</li>
<li><a href=”http://library.nymc.edu/informatics/amastyle.cfm” target=”_blank” rel=”noopener”>AMA <em>(American Medical Association)</em></a>: orvostudomány, egészségügy, biológia</li>
</ul>
<strong>FIGYELEM!</strong>

<strong>Intézményenként, intézetenként, tanszékenként, sőt, oktatónként eltérhetnek a „házi szabványok”!</strong>

<strong>Dolgozatírásnál mindig a helyi hivatkozási rend követendő!</strong>

<a href=”#top”>^</a>
<h2 id=”adatelem” style=”text-align: justify;”><strong><em>Adatelemek:</em></strong></h2>
Általános szabályként a hivatkozás során a mű adatai a következő sorrendben követik egymást (amennyiben a kiadványon megtalálhatóak):

<strong>Nyomtatott (vagy más, „fizikai” hordozón megjelent [pl. CD, DVD]) dokumentumok:</strong>
<ul>
<li>szerző(k)</li>
<li>kiadási év</li>
<li>cím-alcím</li>
<li>kiadás (hányadik kiadás, ill. milyen jellegű kiadás)</li>
<li>kötet</li>
<li>kiadási hely</li>
<li>kiadó vagy folyóirat címe</li>
<li>oldalszám, terjedelem</li>
<li>megjegyzés</li>
<li>ISBN vagy sorozatoknál ISSN szám</li>
</ul>
<strong>Online források:</strong>

<strong>a) online folyóirat, e-könyv</strong>
<ul>
<li>a dokumentum szerzője</li>
<li>a dokumentum címe</li>
<li>folyóirat címe</li>
<li>adathordozó típusa</li>
<li>keltezési/számozási adatok</li>
<li>a honlap elérési címe &lt;URL&gt;</li>
<li>elérés dátuma</li>
</ul>
<strong>b) egyéb online forrás</strong>
<ul>
<li>a dokumentum szerzője</li>
<li>a dokumentum címe</li>
<li>a honlap címe</li>
<li>publikáció helye</li>
<li>publikáció dátuma</li>
<li>a honlap elérési címe &lt;URL&gt;</li>
<li>elérés dátuma</li>
</ul>
<strong><em><a href=”#top”>^</a></em></strong>
<h2 id=”szoftver” style=”text-align: justify;”><strong><em>Bibliográfia-kezelő szoftverek:</em></strong></h2>
<p style=”text-align: justify;”>A „kézi” gyűjtögetésen és szerkesztésen túl rendelkezésre állnak saját gépre telepíthető vagy web alapú programok, amelyek megkönnyíthetik a munkánkat</p>
<p style=”text-align: justify;”>Pl.: Refworks, Endnote, Procite, ReferenceManager <em>(jellemzően egyetemi/intézményi előfizetés útján használhatók); </em><a href=”https://www.zotero.org/download/” target=”_blank” rel=”noopener”>Zotero</a> <em>(ingyenes, a Windows operációs rendszerhez ill. a Mozilla Firefox böngészőhöz kiegészítőként letölthető)</em></p>
<p style=”text-align: justify;”>Íme egy rövid videó, hogyan készítsünk irodalomjegyzéket Zoteroval:</p>
<p style=”text-align: justify;”>Számos <em>(különösen külföldi) </em>tudományos adatbázis lehetővé teszi a cikkek bibliográfiai adatainak különböző formátumban v. egyenesen bibliográfia-kezelő szoftverbe való exportálását.</p>
<a href=”#top”>^</a>
<h2 id=”pl” style=”text-align: justify;”><strong><em>Néhány magyar példa:</em></strong></h2>
<p style=”text-align: justify;”><strong><em>Fontosabb folyóiratok önálló hivatkozási rendszerei</em></strong></p>

<ul>
<li><a href=”http://www.matud.iif.hu/impresszum/start.html” target=”_blank” rel=”noopener”>Magyar Tudomány</a></li>
<li><a href=”http://www.c3.hu/~magyarnyelv/bevezeto/Szerzoink%20figyelmebe%202015-05-27b.doc”>Magyar Nyelv</a></li>
<li><a href=”http://www.magyarpedagogia.hu/?pid=50″ target=”_blank” rel=”noopener”>Magyar Pedagógia</a></li>
<li><a href=”http://itk.iti.mta.hu/szabvany.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>Irodalomtörténeti Közlemények</a></li>
<li><a href=”http://static.akkrt.hu/media/1/2/6/3/1/12631.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>Acta Botanica Hungarica</a></li>
<li><a href=”http://static.akkrt.hu/media/1/3/8/1/7/13817.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>Agrokémia és Talajtan</a></li>
<li><a href=”http://www.kszemle.hu/utmutatas/szerzo.php” target=”_blank” rel=”noopener”>Közgazdasági Szemle</a></li>
<li><a href=”http://static.akkrt.hu/media/2/4/5/0/1/24501.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>Magyar Pszichológiai Szemle</a></li>
<li><a href=”http://www.mkf.mke.org.hu/utmutatas-szerzoknek.html” target=”_blank” rel=”noopener”>Magyar Kémiai Folyóirat</a></li>
<li><a href=”http://static.akkrt.hu/media/1/3/8/4/8/13848.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>Társadalomkutatás</a></li>
</ul>
<em><a href=”http://www.ektf.hu/%7Etovarij/hivkesz.htm” target=”_blank” rel=”noopener”>Bővebb információ</a></em>